Uformel-offentlig organisering

De mere uformelle, offentlige bysamarbejder har som deres primære formål at gennemføre aktiviteter som lokale kulturfestivaller, idrætsarrangementer, kunstprojekter eller lignende forskønnelsesprojekter i byens offentlige rum. Et sådant midlertidigt bysamarbejde er måske faciliteret af en kommunal citymanager eller netværksleder, der ad hoc eller i en fast møderække samler frivillige, private aktører og samarbejdspartnerne med henblik på at gennemføre lokale projekter eller events. Aktørerne kan være kommercielle virksomheder, non-profit-virksomheder og lokale foreninger eller forældregrupper. En sideeffekt af disse projektorienterede bymidtesamarbejder kan være, at de er relationsopbyggende og skaber synergi og lyst til yderlige samarbejde mellem parterne. Det kan således være et udmærket sted at starte på vejen mod et mere formaliseret og forpligtende bymidtesamarbejde.

Klik her for at komme tilbage til Organiseringsmodeller.

GODE EKSEMPLER

Uformel-offentlig organisering i praksis

I Vejle Kommune arbejdes der med en model, hvor kommunen giver tilskud til opstart af lokale bysamarbejder (som de kalder BID’s) med lokale erhvervsdrivende, primært inden for detailhandelen. Deltagerne er ejendomsejere, cityforeningen og en repræsentant fra kommunen. En væsentlig pointe i Vejle var forankringen gennem cityforeningen, der sikrede strategisk sammenhæng mellem bymidtens BID’s og de andre aktiviteter i byen. Der er pt. fire såkaldte BID’s i Vejle midtby, heraf ét for nattelivs-restaurationer og barer m.v. Derudover er der etableret fire øvrige i omegnsbyerne Børkop, Jelling, Egtved og Give. Kommunen har et budget på 30-80.000 kr. pr. BID, som kan bruges til aktiviteter, forbedringer m.v. Medlemmerne deltager selv i planlægning og afvikling af aktiviteterne og supplerer den kommunale finansiering med praktiske ting i forbindelse med arrangementerne. Den tidligere formand for cityforeningen i Vejle har været igangsætter for initiativet og får konsulentstøtte af kommunen til at starte og facilitere lokale bysamarbejder, som han nu også udbreder i andre kommuner.

Værktøjskassen: Samarbejdet om bymidten

Her kan du læse om de forskelligartede organiseringsmodeller, der kan danne udgangspunkt for etablering af samarbejder i og om bymidten.