Klima

Klimaforandringer gør det nødvendigt for kommunerne både at forebygge og afværge klimarelaterede udfordringer.

Klimaforandringerne er en af de store udfordringer, som byer og kommuner i Danmark skal omstille sig til. Planlægningen skal både forebygge og afværge konsekvensen af klimaforandringer og medvirke til at reducere klimabelastningen.

Klima er et vigtigt plantema, som kræver helhedsorienteret og dialogbaseret planlægning, der afvejer de mange interesser og hensyn.

Klimahensyn

Med udvidelsen af planlovens formål med klima har kommunerne mulighed for at prioritere hensynet til klima i den fysiske planlægning. Læs mere her.

Klimatilpasning

Klimaforandringer gør det nødvendigt, at der i kommuneplanlægningen tages højde for blandt andet oversvømmelser og erosion som følge af vejrforandringerne. Læs mere her.

Plan 22+

Plan22+ er en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som frem mod 2027 skal udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning.

Plan22+ varetages af et selvstændigt sekretariat, som er forankret i Dansk Byplanlaboratorium. Sekretariatet refererer til en styregruppe med deltagere fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Realdania og Dansk Byplanlaboratorium. Derudover er der nedsat en ekspert- og følgegruppe, som er tilknyttet indsatsen.

Læs mere om Plan 22+ indsatsen her > link