Nationale interesser

Oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægning sammenfatter de nationale hensyn, som staten påser i kommunernes kommuneplanlægning. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har offentliggjort Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning den 6. juli 2023. Den nye oversigt er erstatter den hidtil gældende oversigt.

Den nye oversigt indeholder ikke væsentlige ændringer i de nationale interesser, men formatet er ændret for at tydeliggøre de nationale interesser og dermed bl.a. skabe større gennemsigtighed for kommunerne og et bedre grundlag for det statslige tilsyn med kommunernes planlægning.

For hver national interesse er der et skema, der indeholder tre emner: den nationale interesse, de forhold der føres tilsyn med og data, kort og vejledning.

Som noget nyt er der et større samspil mellem oversigten og kort.plandata.dk i forhold til nationale arealinteresser. I kort.plandata.dk findes nu en særskilt fane for nationale arealinteresser, og disse kortlag kan også tilgås fra oversigten via links.

Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning 2023