Høringer og vedtagelser

De fleste planer i høring findes i Plandata.dk. Varmeprojekter indberettes og offentliggøres på denne side. Per 1. marts 2021 offentliggøres miljøkonsekvensrapporter (VVM) ikke længere på denne side.

Find planer i høring i Plandata.dk

Planer i offentlig høring vil altid have forslagsstatus i Plandata.dk's kortmodul. Vil du eksempelvis se lokalplaner i offentlig høring, så skal du klikke på temaet "Lokalplan, forslag" for at få adgang hertil.

Gå til Plandata.dk's kortmodul

Find og se planer i Plandata.dk

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk