Internationalt samarbejde om planlægning og byudvikling

Plan- og Landdistriktsstyrelsen repræsenterer Danmark i internationale samarbejder om fysisk planlægning og byudvikling.

EU-samarbejde

EU arbejder for økonomisk, social og territorial samhørighed. EU-samarbejdet varetages af Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Byudvikling (Directorate General for Regional and Urban Policy - DG REGIO). Plan- og Landdistriktsstyrelsen deltager i kommissionens ekspertgruppe Expert Group on Territorial Cohesion and Urban Matters. 

Se Europa-Kommissionens generaldirektorat for regional og urban politik (DG REGIO)

NTCCP og UDG

EU´s medlemslande samarbejder i to uformelle europæiske netværk om at fremme den territoriale samhørighed og byudviklingen i Europa:

  • Network of Territorial Cohesion Contact Point (NTCCP/DGTC) om territorialudvikling i EU. Læs mere om arbejdet i Territorial agenda 2030
  • Urban Development Group (UDG/DGUM) om bæredygtig byudvikling i EU. Læs mere EU’s ”Urban Agenda”

Plan- og Landdistriktsstyrelsen repræsenterer Danmark i de to uformelle netværk. 

ESPON

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) er et EU-forskningsprogram, som laver analyser mv. med fokus på territoriel udvikling i Europa. ESPON-programmet tilbyder fuld finansiering til analyser og forskningsprojekter.

Aalborg Universitet ved Carsten Jahn Hansen er dansk kontaktpunkt for ESPON – Kontakt: jahn@plan.aau.dk

Se ESPON

ESPON offentliggør løbende diverse udbud ifm. udarbejdelse af nye analyser mv. se her

Plan- og landdistriktsstyrelsen deltager i ESPON's overvågningskomite. 

Nordisk samarbejde

Det nordiske samarbejde om fysisk planlægning og byudvikling sker bl.a. i regi af Nordisk Ministerråd.

Nordisk Ministerråd

Det nordiske myndighedssamarbejde om regionalpolitik, herunder fysisk planlægning og byudvikling, ledes af Nordisk Ministerråds ministre med ansvar for regionalpolitik (MR-R). 

Se Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråds Embedsmandskomite for Regionalpolitik (EK-R)

Embedsmandskomiteen for regionaludvikling (EK-R) leder samarbejdet om regionaludvikling i Nordisk Ministerråd. Planlægning og Byudvikling deltager i Nordisk Ministerråds Embedsmandskomite for Regionalpolitik. 

Se nordisk Ministerråds Embedsmandskomite for Regionalpolitik (EK-R)

Nordregio

Nordregio er en førende nordisk forskningsinstitution inden for regional udvikling, politik og byplanlægning. Deres mission er, at give nordiske beslutningstagere og praktikere ny viden og værktøjer til at formulere og implementere effektive regionaludviklingspolitikker. Læs mere om Nordregio her