Landsplandirektiver

Landsplandirektiver er bekendtgørelser eller cirkulærer ved hvilke minister for landdistrikter kan fastsætte bindende rammer for indholdet af den kommunale planlægning.

Nogle landsplandirektiver retter sig mod et specifikt geografisk område, mens andre gælder i hele landet. Gældende landsplandirektiver omhandler fx:

  • Planlægning i hovedstadsområdet.
  • Udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.
  • Placering af nationale testcentre for vindmøller.

Nogle landsplandirektiver har et forholdsvis beskedent omfang, mens andre er mere omfattende. Rammerne for den kommunale planlægning fyldes efterfølgende ud med bl.a. kommune- og lokalplaner.

Oversigt over gældende landsplandirektiver

Nedenfor følger links til oversigter over gældende landsplandirektiver udstedt med hjemmel i § 3 efter vedtagelse af planloven i 1991. Direktiverne er sorteret i årtier efter ikrafttrædelsestidspunkt.

Baltic Pipe 2019 - 2020

Landsplandirektiver 2020 - 2029

Landsplandirektiver 2010 - 2019

Landsplandirektiver 2000 - 2009

Landsplandirektiver 1990 - 1999