Statslige kommuneplantillæg

Staten overtager i sjældne tilfilde ansvaret for at udarbejde kommuneplantillæg. Her er de statslige kommuneplantillæg samlet