Om Planinfo

Planinfo samler al den information og vejledning om planlov og planlægning, som Plan- og landdistriktsstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne, herunder Plandata.dk.

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem minister for landdistrikter og 98 kommunalbestyrelser.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

Planinfo har fokus på den kommunale planlægger og de informationer om Plan- og landdistriktsstyrelsens myndighedsområde, man som planlægger har behov for i sit daglige arbejde. Hvis du er borger og har spørgsmål om fysisk planlægning, skal du som udgangspunkt henvende dig til din kommune.

Struktur og indhold

Da det primære formål med Planinfo er at være platform for information og vejledning om planlægning (tekniker til tekniker), er hjemmesiden struktureret, så den så vidt muligt tilgodeser kommunernes tilgang til planlægning.

På Planinfo finder du 5 overordnede menupunkter:

  • Plantemaer - tekster og henvisninger til lovgivning, publikationer, vejledninger mv. til brug for kommune- og lokalplaner.
  • Kommuneplanlægning - form- og forvaltningsmæssige krav til selve planlægningen, baseret på opdaterede uddrag fra Vejledning i kommuneplanlægning.
  • Lokalplanlægning - form- og forvaltningsmæssige krav til selve planlægningen, baseret på opdaterede uddrag fra Vejledning i lokalplanlægning.
  • Landsplanlægning - fokus på den nationale planlægning.
  • Plandata.dk - hjælp og vejledning til det nye plansystem.

Hvis der er information, man savner på Planinfo, kan man få hjælp hos Bolig- og Planstyrelsen.

Se kontaktinformation til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Nyheder og driftsmeddelelser

Det er muligt at abonnere på nyheder og opdateringer fra Planinfo:

  1. Nyheder om planlov, planlægning, høringer og konferencer.
  2. Driftsmeddelelser om Plandata.dk.

Abonnér på nyheder og driftsmeddelelser

Har du forslag til Planinfo?

Ønsket er, at Planinfo skal være platform for en løbende dialog og vejledning, og derfor vil vi meget gerne høre, hvis der er forslag til Planinfo vedr. struktur, indhold eller andet relevant. 

Skriv til planloven@bpst.dk for at sende os kommentarer vedrørende Planinfo .

ABONNÉR

Få nyheder og driftsmeddelelser i din indbakke fra Planinfo.

Abonnér på nyheder og driftmeddelelser