Hjemtag af EU midler

Kommuner har mange muligheder for at deltage i EU-projekter og for at modtage fondsmidler fra EU’s mange forskellige støtteprogrammer. Faktisk bliver der hvert år uddelt omkring 30 mia. kr. til digital, smart og bæredygtig udvikling af vores samfund, men det kan være svært at gennemskue, hvordan man får del i disse midler.

En kendt tommelfingerregel er, at der ikke gives midler til mursten, og derfor kan det virke som om, det ikke er muligt at søge om finansiering til projekter, som omfatter konkrete anlægsprojekter. Men det betyder ikke nødvendigvis, at kommunen ikke kan søge midler til fx at lave et stisystem, der opsamler regnvand og samtidig formidler data omkring nedbør, eller anlæg der understøtter smartere mobilitet og bevægelse i byrummet. Det, der ofte er vigtigt, er, at projekter taler ind i større et perspektiv, som kan bidrage til at løse nogle af EU’s udfordringer på f.eks. den grønne dagsorden.

Har du en idé, som kræver finansiering, kan det derfor give god mening at undersøge, om du kan søge midler i et EU-program. Når du vurderer, om EU-finansiering er det rette for din kommune, så er det vigtigt at sikre, at dit projekt har et format, der gør det egnet til at søge EU-funding.

Videoen ovenfor er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Pjecen Hjemtag af EU-Midler går i detaljer med de tre trin og kan bruges som håndbog og tjekliste undervejs i ansøgningsprocessen.

Læs pjecen her

Download og læs pjecen, 'Hjemtag af EU-midler: En guide i 3 trin'. Pjecen er blevet til i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.