Formel-privat organisering

I denne kategori er bysamarbejdets deltagere primært private virksomheder og evt. beboere fra lokalområdet. Private bysamarbejder kan f.eks. være handelsstandsforeninger eller gågadeforeninger, der er formaliserede gennem vedtægter.

Bysamarbejdets mål vil ofte være forbedring af rammevilkårene for at drive virksomhed i et geografisk veldefineret lokalområde. Den formelle organisering og en sikret indtægt gennem medlemsbetaling gør det muligt at opretholde en kontinuerlig og professionel ledelse af bysamarbejdet med en sekretariatsfunktion.

Typiske aktiviteter kan være koordinerede driftsopgaver som f.eks. butiksudlejning, vagttjeneste, fælles markedsføring, renhold, fysisk forskønnelse, planlægning af events og lignende. Modellen er også almindeligt kendt fra butikscentre, hvor en centerforening eller centerejer tilbyder netop disse services og rene og sikre omgivelser.

Klik her for at komme tilbage til Organiseringsmodeller.

GODE EKSEMPLER

Formel-privat organisering i praksis

Strategisk butiksudlejning. I Jægersborggade i København ejes samtlige gadens ejendomme af én andelsboligforening. Blandt andet foranlediget af problemer i gaden med kriminalitet, som betød, at lejlighederne var svære at afsætte, besluttede andelsboligforeningen en strategi for butiksudlejningen. Strategien bestod i at sætte en lav butiksleje, men at udvælge butikker strategisk efter deres evne til at skabe et positivt byliv og et attraktivt bymiljø. På den måde tiltrak de en række kreative værksteder og iværksættere, og strategien har i dag resulteret i et levende butiksmiljø, hvor alle lokaler er udlejet, og butikkerne bidrager med åbne butiksfacader, hvor der før var barnevognsrum og cykelparkering. Samtidig har andelsboligforeningen fået en stabil lejeindtægt. 

Fælles om boghandlen og bymidten. FredensborgFordi a.m.b.a. er et andelsselskab, der ejes af mere end 800 andelshavere med interesse i at støtte bylivet i Fredensborg. Sammen har de d. 1. januar 2020 overtaget byens boghandel og driver den videre med ambitioner om at lave arrangementer, forfatteraftener og på længere sigt en bogcafe. En del af overskuddet fra boghandlen går til at støtte by- og handelslivet i Fredensborg. Formålet er - med afsæt i fællesskabet - at understøtte og bidrage til handelslivet i Fredensborg, så Fredensborg også har en aktiv og levende bymidte i fremtiden.

Værktøjskassen: Samarbejdet om bymidten

Her kan du læse om de forskelligartede organiseringsmodeller, der kan danne udgangspunkt for etablering af samarbejder i og om bymidten.