Inddragelse af unge

En del unge oplever, at de rammevilkår som deres hjemby danner for ungdomslivet, er utilstrækkelige eller svækkes. Der kan være mangel på opholdssteder og faciliteter målrettet unge. Samtidig er unge ofte dårligt repræsenterede i det lokalpolitiske miljø set i forhold til deres store betydning for fremtidens bymidte, som potentielle tilbageflyttere.

Et par af testbyerne har arbejdet med at inddrage unge og gøre dem til medskabere af byens udvikling, bl.a. ud fra et ønske om at gøre byen mere attraktiv også på længere sigt. De unge kan dog være en svær målgruppe at mobilisere, bl.a. fordi personkredsen udskiftes i løbet af få år. Der kan derfor være behov for andre indgangsveje.

Vordingborg Kommune har haft gode oplevelser med at involvere uddannelsesinstitutionerne i byen med det formål at igangsætte og inspirere til læringsforløb/uddannelsesforløb centreret omkring bymidteudvikling. Hensigten har været at engagere og involvere de unge i deres by og dermed opnå et større ejerskab til den.

Case fra Vordingborg

Unge engagerer sig i bymidten

Hvordan bliver Vordingborg by levende og attraktiv for unge? Det var spørgsmålet, da alle 1. g’ere, 2. g’ere og 1. HF’ere satte en mandag i maj af til udvikling af Vordingborg by. I løbet af dagen blev der arbejdet i grupper i de enkelte klasser, og vinderideerne fra hver klasse blev præsenteret for alle eleverne og et dommerpanel med bl.a. borgmester Michael Smed. Dommerpanelet stod for at udvælge vinderideen. Kommunen have lagt 15. 000 kr. på bordet til at kunne igangsætte et nyt projekt for de unge, og det fik ideerne til at pible frem hos de unge. Der var bl.a. forslag om:

  • At arrangere et stort beach party på stranden som en flere dage lang festival med boder, livemusik og DJ
  • Indrette havnen med borde og bænke, beachvolleybane og badeplatform
  • Indrette et loungeområde med grill og borde-bænkesæt, som de unge selv kan være med til at bygge, så de får større ejerskab til dem
  • Lave streetart i Algade for at gøre den mere farverig
  • Opsætte strømbokse ved stationen, så man kan lade sin mobiltelefon op

Vinderen blev forslaget om en gennemgribende forandring af Campuscafeen, der er indrettet i den gamle stationsbygning, men som ikke er blevet den forventede succes hos de unge. Ifølge vinderforslaget skal cafeen have et nyt navn, bløde stole og være meget mere hyggelig og indbydende. Og så skal der være færre regler og flere brugerstyrede events.

Gode erfaringer med læringsforløb

Også uddannelsesinstitutionen ZBC (Zealand Business School) har engageret sig i bymidten i Vordingborg. Der er gennemført to læringsforløb af en uges varighed, hvor elevernes har arbejdet med problemstillinger og løsningsforslag vedr. byens manglende mødesteder og tilbud til de unge. Idéer og forslag til ny anvendelse af tomme butikslokaler, som kan understøtte en mere levende og attraktiv bymidte, var nogle af elevernes svar på opgaven. Der er aftalt planlægningsmøde mellem kommunen og underviserne om flere læringsforløb i det kommende skoleår på ZBC.

Se film om inddragelse af unge her.

Case fra Vojens

Etableringen af "Næste Station"

Som et led i udviklingen af Vojens bymidte har kommunen udført en række afprøvninger, hvoraf en fandt sted i byens gamle stationsbygning, som til dagligt står tom. Her blev der etableret en ”bystue” under navnet ”Næste Station”.

Bystuen blev bl.a. benyttet som et samlingspunkt for byens borgere, hvor de kunne mødes omkring aktiviteter og fællesskaber, og være med til at synliggøre byens aktive foreningsliv og bygge bro mellem fællesskaber. Derudover var det også et fysisk rum for den inddragelses- og byudviklingsproces, som har fundet sted i Vojens.

Næste Station blev også målrettet som et nyt samlingspunkt for de unge, som i forvejen befandt sig meget i stationsområdet. Der blev bl.a. inddraget en gruppe unge i udviklingen af Næste Station og Vojens by gennem workshops, hvor kommunen kunne blive klogere på de unges fremtid i byen. Der blev afholdt byggeworkshop, hvor der blev produceret inventar til Næste Station, og der blev lavet fotosafari i byen med fokus på, hvad det er for en by, de bor i. Til workshoppen gav de unge nye bud på, hvordan en by som Vojens, også kan blive en god hverdagsby for unge.

Afprøvninger som Næste Station har været en god mulighed for at realitetstjekke fremtidige tiltag i udviklingen af en levende bymidte i Vojens.

Værktøjskassen: Samarbejdet om bymidten

Her kan du læse om de forskelligartede organiseringsmodeller, der kan danne udgangspunkt for etablering af samarbejder i og om bymidten.