Indsamling af viden og data samt evaluering

For at udvikle og omstille bymidten er det nødvendigt med en god viden om byens udfordringer og fremtidige potentialer. Her på siden kan du læse om metoder til at tilegne sig viden om bymidten og til at vurdere, om eventuelle indgreb har den ønskede effekt.

Foranalyser

Før der udvikles konkrete strategier eller udviklingsplaner for et bymidtesamarbejde, er det en fordel at have dannet sig et overblik over de eksisterende forhold i byen, oplandet og i den konkrete bymidte. Foranalyser kan tydeliggøre hvilke behov, udfordringer og potentialer, der er det pågældende sted og desuden være med til at danne grundlaget og sætte rammen for den kommende proces.

Ofte vil analyserne allerede være tilgængelige i de kommunale forvaltninger og vil blot kunne opdateres og samles til et brugbart overbliksbillede i de indledende etableringsfaser.

Evaluering af bymidteindsatser

Et andet vigtigt element i udviklingen af bymidtesamarbejder er løbende evalueringer med henblik på at lære og overveje mulige ændringer undervejs. Desuden er en vurdering af resultater og effekter et vigtigt kommunikationsredskab i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer og fundraising.

Faglitteratur

På undersiden her, er relevant faglitteratur blevet samlet i form af baggrundsrapporter, artikler m.v

Værktøjskassen

Du er her: Indsamling af viden og data samt evaluering