Mobilisering af aktører

Ofte foregår bymidtesamarbejder mellem kommune, detailhandlen, bymidtens andre erhverv og ejendomsejerne, men der kan med fordel ses på en bredere involvering afhængigt af bymidtesamarbejdets omfang og byens ressourcer.

Bymidtesamarbejdets sammensætning

Bymidtesamarbejdets sammensætning har stor betydning for de aktiviteter, der kan igangsættes og de effekter, der kan opnås. Detailhandlen har traditionelt spillet en stor rolle i bymidten, men kan sjældent drive en udvikling af bymidten alene. Hvis byen står over for en større omstilling, hvor nye erhverv, foreningsliv eller fritidsaktiviteter skal udgøre det nye omdrejningspunkt for bymidten er det netop nødvendigt at inddrage bredt dvs. det øvrige erhvervsliv, organisationer og foreninger i en bred forstand.

Det lokale foreningsliv udgør et stort aktiv, da det samler en stor og bred frivillig brugerflade på tværs af generationer. På samme vis kan erhvervs- og turismeorganisationer og kulturinstitutioner være vigtige aktører afhængigt af samarbejdets strategiske sigte.

Inddragelse af forskellige målgrupper

Samtidig kan det overvejes, hvordan man kan aktivere aktører uden for det foreningsorganiserede område, f.eks. gennem åbne stormøder. Også lokale medier kan udgøre en vigtig kommunikationsplatform. Det er vigtigt, at overveje, hvad der motiverer de forskellige interessenter til at deltage i bymidtesamarbejdet. Det betyder også, at forskellige aktører kan og nogle gange bør inddrages på forskellige måder. Det gælder især, når det handler om inddragelse af kultur og fritidsliv, ejendomsejere og unge.

Tjekliste: Mulige aktører i bymidtesamarbejder

 • Kommune
 • Detailhandlen, handelsstandsforeninger, cityforeninger, handelsråd, borgerforeninger m.v.
 • Hoteller og restauranter
 • Liberale serviceerhverv, herunder ejendomsmæglere, banker, klinikker, frisører m.v.
 • Kultur- og vidensinstitutioner, herunder museer, koncertsteder, teatre, uddannelsesinstitutioner, gallerier, biblioteker m.v.
 • Ejendomsejere, ejendomsadministratorer, investorer m.v.
 • Civile/foreninger, herunder aftenskoler, idrætsforeninger og spejderforeninger
 • Særligt aktive borgere/ildsjæle
 • Lokale medier
 • Turismeaktører, herunder turistforeninger og private aktører (friluftsguider, overnatningssteder m.v.)
 • Lokale fødevareproducenter
 • Og mange mange flere…

Tilgangen er samskabelse, hvor alle parter er ligeværdige ift. meningsdannelse og bestemmelse af strategi og handlinger. I forbindelse med udvælgelsen og mobiliseringen af aktører er det afgørende at overveje den ønskede effekt, og hvem der kan påvirke den, så kræfterne ikke spildes på grund af manglende fokus eller begrænsede handlemuligheder. Mobilisering og fastholdelse af forskellige typer af deltagere i bymidtesamarbejdet kræver forståelse for de forskellige interessentgrupper og deres virke, tidshorisonter og ressourcer.

Værktøjskassen: Samarbejdet om bymidten

Her kan du læse om de forskelligartede organiseringsmodeller, der kan danne udgangspunkt for etablering af samarbejder i og om bymidten.