Formidling af faglitteratur

På denne side samles artikler fra fagblade, oplæg fra fagpersoner, inddragelse af fagkonsulenter i udarbejdelse af strategier, workshops, m.v.

Bymidternes udfordringer i dag

Partnerskaber

Byledelse

Bevæg byen og fysisk omstilling

  • Fritidsliv i bymidterne (webside). Lokale og Anlægsfonden.
  • Bevæg byen - med børn, unge og seniorer (pdf). Antologi om tilvejebringelse af aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske bymiljøer. Udarbejdet ved forskningsfællesskabet APEN med Det Kongelige Akademi, Sektion for Landskab og planlægning på Københavns Universitet og enheden Active Living på Syddansk Universitet som bidragsydere. 2020.
  • Trygge byer. Liste over Det Kriminalpræventive Råds publikationer om trygge byer, herunder flere der omhandler byomdannelse med øget tryghed og begrænsning af kriminalitet for øje.

Nyt liv i gamle omgivelser

Årsag og virkning: Gad vide, om det virkede?

Værktøjskassen: Indsamling af viden og data samt evaluering

Her kan du læse om metoder til at tilegne sig viden om bymidten og til at vurdere, om eventuelle indgreb har den ønskede effekt.