Inddragelse af kultur og fritidsliv

Kultur- og fritidslivet kan på forskellig vis bidrage til at sikre aktiviteter i bymidten, f.eks. via arrangementer og events eller ved at koble deres hverdagsaktiviteter tættere til bymidterne. De kommercielle aktører (fitnesscentre) kan f.eks. bidrage med en stor kundestrøm. De lokale foreninger/aftenskoler er ofte stærkt forankrede i byen, men er også lukkede om brugerkredsen. Der er således et potentiale for synergier i at skabe fælles værtskab både mht. hverdagsaktiviteter og events.

Kultur- og fritidslivet kan være med til at give bymidten ny identitet, når der opstår tomme lokaler, fordi butikkerne lukker. I mange byer er de større idrætsfaciliteter placeret i kanten af byen og spredt på forskellige lokationer, mens der ofte er et udbud af kommercielle idrætstilbud i bymidten, f.eks. fitnesscentre. Der kan arbejdes med at skabe mindre afstand mellem faciliteterne og skabe flere brede faciliteter i bymidten.

For at øge kvaliteten af eksisterende eller nye fritidsfaciliteter kan der arbejdes med umiddelbare og let tilgængelige aktivitetsmuligheder i bymidterne og byens rum. Herunder ses en model fra Lokale og Anlægsfonden, der sammenkobler det arkitektoniske (fysiske) fokus og muligheden for at nå forskellige brugergrupper:

Klik her for at vende tilbage til Mobilisering af aktører.

GODE EKSEMPLER

Idéer fra LOA

Lokale og Anlægsfonden har samlet en række inspirerende bud på, hvordan man kan tilgå temaet fritidsliv og mødesteder i bymidterne:

Værktøjskassen: Samarbejdet om bymidten

Her kan du læse om de forskelligartede organiseringsmodeller, der kan danne udgangspunkt for etablering af samarbejder i og om bymidten.