Vurdering af bevaringsværdier i bymidterne

Kulturarv er et vigtigt element i at skabe en identitet i et lokalområde. En række undersøgelser peger på, at kulturarv og bevaringsværdige bygninger og miljøer på konkret og målbar vis har en positiv effekt f.eks. i forhold til erhverv, turisme og huspriser.

Mange danske købstæder og bymidter rummer historiske bymiljøer, som er bevaringsværdige også i et internationalt perspektiv. De arkitektoniske kvaliteter kan kortlægges og vurderes med SAVE-metoden, som er blevet anvendt i mange kommuneatlasser. SAVE er et akronym for Survey of Architectural Values in the Environment, eller på dansk: Kortlægning af arkitektoniske værdier i omgivelserne.

SAVE-metoden bruges til at kortlægge kulturhistoriske kvaliteter i både bymiljøer og på bygningsniveau. Denne kortlægning finder som hovedregel sted som en kommunal opgave og kan danne grundlag for bevaringsbestemmelser i kommunernes lokalplanlægning og byggesagsbehandling. Men de kortlagte bevaringsværdier kan også sættes i spil i dialogen og arbejdet i bymidtesamarbejder. Dette med henblik på at diskutere og skabe fælles forståelse for, hvordan ejendomsejere og butikker ved vedligeholdelse, skiltning, aktiviteter m.v. har mulighed for at understøtte helhedsvirkningen i de historiske bymiljøer.

Læs mere om SAVE-metoden på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her.

GODE EKSEMPLER

Christiansfeld på verdensarvslisten

Bymidten i Christiansfeld er et kulturmiljø og en turistdestination af international, historisk betydning. Samtidig er Christiansfeld et af landets tidligste eksempler på en egentlig byplanmæssig helhedstænkning og betragtes som unik i kraft af sin historie og uspolerede homogenitet. Christiansfeld fremstår i dag næsten, som da bygningerne blev opført for mere end 200 år siden. I 2015 blev byen udpeget til UNESCO’s verdenskulturarvsliste.

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.