Tilgængelighedsprojekter

Flere bymidtesamarbejder arbejder med at skabe øget tilgængelighed og bedre forbindelser i bymidten. Dette kan ske både for at skabe bedre adgange, sammenhænge og flow for kunder og turister i byen, men også ofte med henblik på en aktivering og forskønnelse af tiloversblevne smøger og restarealer. Med tilgængelighedsprojekter er der ofte fokus på at sikre gode parkeringsforhold, men det kan også handle om en bedre sammenkobling af havnearealer og bymidter med henblik på at sikre gode adgange til bymidtens handels- og restaurantmiljø for sejlerturister.

GODE EKSEMPLER

Vejvisning i Viborg

Viborg Kommune har i samarbejde med Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden arbejdet på at gøre Viborgs historiske bykerne tilgængelig for alle. Projektet omfatter både formidlingsmæssige og fysiske tiltag, herunder etablering af tilgængelig adgang til vigtige kulturhistoriske steder og seværdigheder i bymidten. Formidlingen af de nye tilgængelige ruter i den historiske bymidte foregår på tre forskellige måder: En trykt folder, en app samt en række skilte, der opstilles på udvalgte steder i byen.

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.