Øget sikkerhed/tryghed

I nogle bymidter opleves utryghed og larm i nattelivet, hærværk og anden kriminalitet som et problem for både beboere, ejendomsejere og detailhandlende. Her kan et strategisk samarbejde om øget sikkerhed og tryghed skabe fundament for at få vendt en negativ udvikling.

Bedre stiforbindelser, tiltag mod grafitti og hærværk, forældregrupper i nattelivet samt bedre og smartere belysning kan alt sammen være tiltag, der kan øge trygheden i bymidterne.

Det vil i sådanne samarbejder være relevant at inddrage SSP-konsulenter, politi, forældregrupper m.v.

GODE EKSEMPLER

Forøget sikkerhed og tryghed i praksis

Fra skummel tunnel til lækker midtby i Hedensted. Hedensted igangsatte tunnelprojektet ”Fra skummel til lækker” i samarbejde med lokale virksomheder og borgere. Tunnelen har været et sted, man er gået udenom, og de mange nysgerrige tilskuere til projektet havde alle en holdning til stedet. Nu binder tunnelen byen sammen, og folk cykler og går igennem uden at blive bange. På SoMe-platforme fik projektet over 1100 likes og mange kommentarer. I kølvandet på tunnelforskønnelsen fulgte et nyt projekt: Ved salg af en plakat blev der indsamlet penge til en basket- og skatebane 50 m fra det lokale torv. Nu er der skabt liv mellem husene, og folk opholder sig længere i midtbyen.

Det Kriminalpræventive Råd har udgivet en række publikationer under temaet trygge byer, der kan inspirere til en målrettet tryghedsindsats i et bymidtesamarbejde.

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.