Kunstprojekter

I de senere år har der været et stigende antal deltagelsesbaserede kunstprojekter i det offentlige rum. I mange byer er borgere blevet inddraget i kunstprojekter, der både har haft karakter af fysiske omdannelser og interventioner af social karakter med nyt liv i byens rum til følge. Det at skabe kunst sammen er et spændende og relationsopbyggende felt, hvor man samtidig kan påvirke oplevelsen af bymidten.

Dette fokus på deltagerbaserede kunstprojekter i det offentlige rum har medført, at Kulturstyrelsen i februar 2015 udgav Inspirationskataloget Kunsten at skabe forankring: Om deltagelse i og formidling af kunstprojekter i det offentlige rum. Heri beskrives en række kunstprojekter fra hele verden fulgt af gode råd i forbindelse med udarbejdelsen af lignende projekter.

Case fra testbyforløbet

Streetart i Vordingborg

I Vordingborg kommune har testbyforløbet sat fokus på, hvordan unge kan engageres i byen, og der ses et stort potentiale i at inddrage dem i byens udvikling og aktiviteter.

Som en konkret afprøvning i testbyforløbet har Vordingborg udført en række workshops i samarbejde med Toni Ortiz, en anerkendt streetart kunstner fra Barcelona, der i samarbejde med de unge har udarbejdet tre 3D streetart kunstværker.

Ved de forskellige workshops, har de unge også lært teknikker til at arbejde med 3D streetart-formatet.

Projektet blev afsluttet med en officiel fernisering, der blev afholdt i forbindelse med åbningen af den renoverede stationsbygning i Vordingborg, hvor der blev afholdt en mindre kunstbyvandring, samtidig med at eleverne fra forløbet var med til at fortælle om deres oplevelser med forløbet.

Efter ferniseringen er der blevet gennemført en evaluering, hvor både lærernes, elevernes og rektors oplevelse af delprojektet indgår – især med henblik på, hvorvidt lignende aktiviteter med fordel kan benyttes som værktøj i Vordingborgs byudvikling fremover. 

Læs om flere spændende projekter med inddragelse af unge her. 

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.