Kompetenceudvikling – øget digitalisering

E-handel, digitalisering, mere brug af data og nye forretningsmodeller er en vigtig del af fremtidens detailhandel, hvis handelsgrundlaget i bymidterne skal sikres. Men at vende den teknologiske udvikling til forretningsmæssige fordele er en udfordring, der stiller krav til en økonomisk trængt branche i både anvendelse, kompetencer og kapital til investeringer.

Flere kommuner og bymidtesamarbejder har i øjeblikket iværksat projekter, der har til formål at understøtte erhvervslivet ved at kompetenceudvikle byens aktører til øget digitalisering – herunder særligt de detailhandlende.

GODE EKSEMPLER

Fremtidssikring på Sydfyn

Styrket Erhverv i Gadeplan er et projekt mellem de fire sydfynske kommuner Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg. Under overskriften ”digitale forretningsmodeller” har projektet haft fokus på brugen af digitalisering og e-handel i de primære erhverv i gadeplan. Projektet er i sin tilgang meget kommercielt tænkt, og projektets kompetenceudvikling og handleplaner for de deltagende butikker afspejler denne kommercielle tilgang. Målet var i sin tid, at 100 virksomheder skulle deltage i løbet af projektets treårige levetid, men efter seks måneder havde projektet over 100 deltagere og en lang interesseliste. En nylig tillægsbevilling betyder, at projektet i dag forventer at have mellem 180 og 200 deltagere gennem kompetenceforløbene inden for de tre år.

Projektets aktiviteter har bestået af kompetenceforløb med fokus på digitalisering og e-handel, netværk og samarbejde mellem virksomheder om konkrete aktiviteter, individuelle samtaler om virksomhedernes handlingsplaner og mentorordninger, hvor virksomheder sammen eller individuelt igangsætter konkrete idéer til at understøtte deres vækstpotentiale. Virksomhederne sætter små initiativer i gang, hvis effekter følges og evalueres af projektet. Med kroner på bundlinjen får butikkerne mere blod på tanden og gejst til at fortsætte, men også modet til at igangsætte investeringer og ansætte nye medarbejdere. Dette styrker med det samme handelsmiljøet, da kunderne oplever, at butikkerne både sammen og hver for sig sætter gang i tingene, begynder at samarbejde og får gavn af hinanden i stedet for at se hinanden som konkurrenter.

Strategiens grundtanke er, at en positiv forretningsudvikling på aktørniveau gennem forbedrede netværk vil give indirekte synergieffekter på handelsmiljøerne og i sidste ende påvirke livet i bymidterne.

Tilsvarende projekter er igangsat på Bornholm samt i Billund, Tønder og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.