Fælles branding, kommunikations- og SoMe-indsats

Mange bymidtesamarbejder arbejder med fælles branding, markedsførings- og SoMe-indsatser. Også her er en kontinuerlig indsats og et strategisk sigte væsentligt ift. at sikre forankring og effekter på den lange bane.

GODE EKSEMPLER

Magi i Maribo

I Maribo er man i gang med en større omstrukturering af Maribo Handel, som fremover vil hedde Mit Maribo. De har i den forbindelse ansat et professionelt bureau til at varetage markedsføring, hjemmeside, facebook m.v. Der er desuden ansat en eventchef. Blandt de nye initiativer er den årligt tilbagevendende Magisk festival, som første gang løb af stablen i 2018. I samarbejde med LollandBibliotekerne og Lolland Musikskole bliver en stor del af byens butikker udsmykket med ’magiske og mystiske ting’.

Case fra testbyforløbet

Nye former for branding og markedsføring i Lemvig

I testbyforløbet har der i Lemvig bymidte været fokus på at styrke turistsæsonen uden for sommerferieperioden, herunder som konkret afprøvning at skabe nye aktiviteter i påskesæsonen. Som en del af projektet har Lemvig desuden afprøvet nye former for branding og markedsføring. 

Markedsføringen har været fokuseret på udvalgte målgrupper og har blandt andet rettet sig specifikt mod børnefamilier, når arrangementer var målrettet denne gruppe. Facebook, Instagram og Snapchat har været de primære platforme i brandingstrategien. Arbejdet med at afprøve en mere fokuseret markedsføring har været underbygget af et bedre datagrundlag og indsigt i hvilke turister, der rent faktisk er i området. På den måde er der opbygget viden om, hvordan hovedmålgruppen kan skifte fra uge til uge.

Læs mere om arbejdet med sæsonudvidelsen, herunde afprøvning af "events med specifikke målgrupper" og "udvidelse af åbningstiderne", her.

 

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.