Byliv og events

De fleste bymidtesamarbejder – uanset organisationsmodel – arbejder aktivt med events som en metode til at tiltrække kunder og turister og skabe byliv. Der er således talrige eksempler på markedsdage, kulturnætter, Black Friday-aftener, gade- og byfester, løbsarrangementer, streetfodboldturneringer, foreningsdage, koncerter m.v.

Ofte er der dog tale om tidskrævende arrangementer, og koordineringen af disse kan med fordel institutionaliseres og afvikles med en høj grad af involvering af frivillige kræfter fra foreninger og netværk.

Corona-krisen har skabt et behov for at gentænke succeskriterierne fra traditionelle events og udvikle nye. Dette skal ses i lyset af, at det ikke længere er en succes i sig selv at samle mange mennesker.

Case fra testbyforløbet

Sæsonudvidelse i Påsken – Lemvig

De mange sommerhuse langs Vestkysten betyder året rundt mange turister i Lemvigs opland. Om sommeren oplever byen, hvordan de besøgende kommer til byen og bidrager til en stor del af omsætningen i byens butikker og til en levende bymidte. For at udnytte de eksisterende kvaliteter og styrker i bymidten har Lemvig Kommune arbejdet for at udvide sæsonen. Med inddragelse af bymidtesamarbejdet har Lemvig testet en række værktøjer for at udvide turismesæsonen med fokus på tematisering og målgruppefokusering af indsatsen:

Events med specifikke målgrupper: I foråret 2022 har bymidtesamarbejdet i Lemvig afholdt en række påskearrangementer målrettet danske og tyske turister herunder især børnefamilier og par på tur. Arrangementerne blev afviklet i samarbejde med byens foreninger og nøgleaktører, især sammen med den nyetablerede forening Lemvig-Thyborøn Handel & Turisme, som Lemvig Kommune havde et ønske at engagere og styrke yderligere i forbindelse med aktiviteter i bymidten.

En udvidelse af åbningstiderne: For at tiltrække turister i påskesæsonen, har bymidtesamarbejdet i Lemvig valgt at udvide åbningstiderne for byens butikker, så de også er åbne i helligdagene. Tanken er, at den udvidede sæson bidrager med en øget omsætning, men også i kraft af den signalværdi, som åbne butikker giver, nemlig at Lemvig er en åben og levende by. De udvidede åbningstider kræver en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen, som efter indstilling fra kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at der ved særlige lejligheder kan holdes åbent også på en helligdag. Det kunne gøres mere smidigt for kommunerne, hvis denne tilladelse kunne gælde flere år af gangen, så der ikke skal søges hvert år.

Branding- og markedsføringsstrategi: Lemvig har desuden afprøvet nye former for branding og markedsføring. Markedsføringen har været fokuseret på udvalgte målgrupper og har blandt andet rettet sig specifikt mod børnefamilier, når arrangementer var målrettet denne gruppe. Facebook, Instagram og Snapchat har været de primære platforme i brandingstrategien. Arbejdet med at afprøve en mere fokuseret markedsføring har været underbygget af et bedre datagrundlag og indsigt i hvilke turister, der rent faktisk er i området. På den måde er der opbygget viden om, hvordan hovedmålgruppen kan skifte fra uge til uge.

GODE EKSEMPLER

Byliv og events i praksis

Tirsdagsmarkeder på Møn. Hver tirsdag i juli måned afspærres hovedgaden i Stege, og Møn Handelstandsforening afholder tirsdagsmarked. Byen fyldes med boder, aktiviteter og mennesker. De traditionsrige markedsdage er blevet en institution i byen og fungerer som et tilløbsstykke for både turister, lokale indbyggere og handlende i hele regionen.

Rosé Rosé i Køge: Køge Handel gik all in på roser og rosévin, da Køge inviterede køgensere og turister til at gå på oplevelse blandt de 30 store rosendekorationer, som blev opsat og udstillet i byen fra den 3.-5. juli 2020. Blomsterdekorationerne var lavet af byens 3 blomsterhandlere. Samtidig sørgede byens 12 vinaktører for rosésmagninger, smagsprøver og gode tilbud hele ugen, så byen summede af rosévin og roser – heraf navnet Rosé Rosé. Flere detailhandlere rapporterede større salg end under Køge Festuge, hvor der alene til hovednavnet lørdag aften er over 10.000 mennesker samlet på Torvet. Festivalen henvender sig til et mere handelsvenligt publikum, end Køge ser under Festugen. Køge Handel har valgt at gøre Rosé Rosé til en tradition og et varemærke for Køge by og gentager derfor succesen i 2021 og fremover.

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.