Aktivering af tomme lokaler og bevaringsværdige ejendomme til kommercielle formål

En væsentlig udfordring i bymidterne er aktivering af tomme lokaler, herunder også behovet for at konvertere bevaringsværdige eller fredede ejendomme til kommercielle formål. Også her er der brug for kreativitet og en ihærdig og fokuseret strategisk indsats og ikke mindst en tæt koordinering med de kommunale plan- og bygningsmyndigheder. Erfaringerne viser, at alle cases er unikke og skal finde deres egen løsning, baseret på lokale ressourcer og muligheder. Der er således mange gode eksempler på, hvordan kulturhistoriske bygninger i bymidterne bliver benyttet kreativt til kommercielle eller socialøkonomiske formål.

GODE EKSEMPLER

Aktivering af tomme lejemål i praksis

Fra stille station til rejsemål. I 2015 afholdt DSB i samarbejde med ejendomsmæglervirksomheden Colliers en landsdækkende konkurrence hvor over 100 studerende kom med i alt 42 kreative forslag til, hvordan man kunne skabe liv på de tomme stationer. Et af vinderforslagene gik ud på – med udgangspunkt i Skive Station – at stationerne blev taget i brug til overnatning og som feriedestination i et dansk interrail koncept.

Nyt liv på stationerne. DSB Ejendomme har med projektet ’Nyt liv på stationerne’ sat fokus på, hvordan tomme stationsbygninger kan blive et lokalt aktiv. I denne forbindelse har DSB Ejendomme udarbejdet en miniguide, der beskriver, hvordan opgaven kan gribes an.

Iværksætterfællesskab i rådhusrammer. I Vordingborg Kommune er de gamle rådhuse i Præstø og Stege bymidter omdannet til kontormiljøer for iværksættere. Begge steder drives af private initiativtagere.

Kickstart af unge iværksættere i Lemvig. Lemvig har i et samarbejde mellem Lemvig Gymnasium, Thyborøn Invest, Lemvig Handel og Lemvig kommune etableret et iværksætterhus for unge iværksættere. De har pt. (i 2021) 5 iværksættere under 21 år: To der laver digital marketing, to der opbygger hvert sit tøj-brand, og én der er gået fra en idé om en enkel ”corona-næseklemme” til storstilet produktion.

Case fra testbyforløbet

Etaberingen af "Næste Station"

Som et led i udviklingen af Vojens bymidte har kommunen udført en række afprøvninger, hvoraf en af dem fandt sted i byens gamle stationsbygning, som til dagligt står tom. Her blev der etableret en "bystue" under navnet "Næste Station"

Læs mere om etableringen af "Næste Station", her.

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.